1. OASE is een onafhankelijk, internationaal, peer-reviewed tijdschrift voor architectuur dat het academisch vertoog en de gevoeligheden van de ontwerppraktijk integreert. OASE ijvert voor kritische reflectie, waarbij het architecturaal project een centrale plek inneemt, en tegelijkertijd begrepen wordt binnen een ruimer cultureel veld. Kruisbestuivingen en affiniteiten met andere disciplines worden geëxploreerd om een beter begrip te krijgen van de  architectuurtheorie en –praktijk en haar disciplinaire grenzen te articuleren. OASE verschijnt twee keer per jaar en brengt rigoureus onderzoek omtrent één specifiek thema binnen de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het legt daarbij de nadruk op de historische en theoretische aspecten van actuele onderwerpen.
   2. Schrijf in voor de nieuwsbrief

   3. Publicatie ethiek

    OASE is een onafhankelijk internationaal architectuurtijdschrift. De artikelen in OASE worden door getoetst door middel van blind peer review.

    OASE verwacht van alle bij de publicatie betrokken partijen – auteurs, redacteuren, referees, uitgevers en de gezamenlijke wetenschappelijke architectuurtijdschriften – dat zij ethische overwegingen hoog in het vaandel hebben staan. OASE laat zich leiden door de richtlijn voor ethisch redigeren (the guide for ethical editing) die beschikbaar wordt gesteld door de Committee of Publication Ethics. Volgens OASE behoort het tot haar taak te garanderen dat in alle gevallen volgens ethische richtlijnen wordt gehandeld. De wetenschappelijk redacteur en het wetenschappelijk comité nemen het voortouw bij het bewaken van de kwaliteit.

    De door vakgenoten getoetste artikelen die in OASE verschijnen onderschrijven en belichamen een wetenschappelijke methode. De publicatie van die artikelen weerspiegelt de kwaliteit van het werk van de betreffende auteurs en de instituten waaraan zij verbonden zijn, in de meeste gevallen architectuurfaculteiten van vooraanstaande universiteiten. Door hun artikelen door vakgenoten te laten toetsen en ze te publiceren levert OASE een bijdrage aan de essentiële ontwikkeling van een samenhangend en eerbiedwaardig kennisnetwerk op het gebied van de architectuur. In de dertig jaar dat OASE bestaat heeft het tijdschrift een grote rol gespeeld bij de verspreiding en ontwikkeling van wetenschappelijke publicaties op het gebied van de architectuur, en jonge academici aangemoedigd te schrijven en te publiceren met inachtneming van een ethische gedragscode.

    OASE ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met plagiaat en is daarom van mening dat het toezicht houden op het ethische gehalte van de uitgave een belangrijk onderdeel is van het redactieproces. De redactie en de wetenschappelijk redacteur nemen in de dagelijkse praktijk de taak op zich, de hoge kwaliteit van het tijdschrift te waarborgen en alle bijdragen in dit licht kritisch te bezien.

    Teneinde haar wetenschappelijke benadering van het uitgeversvak te versterken heeft OASE verschillende waardevolle hulpmiddelen uitgewerkt: uitgebreide auteursrichtlijnen en officiële richtlijnen voor uitnodigingen en afwijzingen, evenals voor oproepen voor artikelen en referees. Ter bevordering van zowel ethisch publiceren als verantwoordelijk redacteurschap met betrekking tot internationale architectuuruitgaven delen we deze hulpmiddelen met collega-redacteuren.

   1. OASE ambassadeurs

    architect, schrijver en professor Housing and Design aan de RWTH, Aken

    Kees Christiaanse
    architect en partner bij KCAP Architects & Planners

    Jean-Louis Cohen
    architect, historicus en professor aan het Institute of Fine Art, New York University

    landschapsarchitect en directeur van Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, tot en met 2012 is ze Rijksadviseur voor het Landschap

    architect, criticus, historicus en professor aan de Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University New York

    Herman Herzberger
    architect en eigenaar van Architectuurstudio HH

    stedenbouwkundige en partner bij PALMBOUT-Urban Landscapes

    designbureau
    Rotordb.org">www.Rotordb.org 

    architect en partner bij Powerhouse Company

    landschapsarchitect, directeur van H+N+S Landschapsarchitecten en hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft
   2. Sponsors

    Anna Vos Concepts for Urban Change, Amsterdam
    atelier Quadrat, Rotterdam
    AWG Architechten, Antwerpen
    Bovenbouw Architectuur, Antwerpen
    De Nijl Architecten, Rotterdam
    De Smet Vermeulen architechten, Gent
    DaF architecten, Rotterdam
    Diederendirrix architecten, Eindhoven
    FEDDES/ Olthof, Utrecht
    Geurst & Schulze architecten, Den Haag
    Humblé Martens, Maastricht
    MUST Stedebouw, Amsterdam - Keulen
    Neutelings Riedijk Architecten, Rotterdam
    Next Architects, Amsterdam - China
    Office Winhov, Amsterdam    
    PALMBOUT- Urban Landscapes bv, Rotterdam
    Powerhouse Company, Rotterdam
    Rapp+Rapp BV, Amsterdam
    Reijndorp Stedelijk Onderzoek
    Rijnboutt, Amsterdam
    Vlaams Bouwmeester
    Wim van den Bergh Architect, Maastricht     
   1. Colophon

    Redactie
    Prof. Tom Avermaete (TU Delft), Dr. Klaske Havik (TU Delft), Hans Teerds (TU Delft), Hüsnu Yegenoglu (TU Eindhoven), Job Floris (Academie voor Bouwkunst Rotterdam / architect), Dr. Michiel Dehaene (Universiteit Gent), Prof. Bruno Notteboom (Universiteit Antwerpen), Prof. Christoph Grafe (Bergische Universität Wuppertal), Prof. Christophe Van Gerrewey (EPFL Lausanne), Dr. Véronique Patteeuw (ENSAP Lille), Bart Decroos (architect), Asli Cicek (Interieurarchitect, KUL), Sereh Mandias (architect, TU Delft)

    Redactiesecretaris
    D’Laine Camp

    Wetenschappelijk redacteur

    Wetenschappelijk comité
    Umberto Barbieri, Christine Boyer, Maristella Casciato, Bernard Colenbrander, Adrian Forty, Philip Goad, André Loeckx, Dirk De Meyer, Michael Müller, Bart Verschaffel

    Bestuur Stichting OASE
    Simon Franke, Klaske HavikFrits Palmboom, Véronique Patteeuw, Christian Rapp, Bart Reuser, Pieter Uyttenhove

    Geassocieerde universiteiten
    Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt

    Redactie adres
    OASE
    p/a D’Laine Camp
    Prins Frederik Hendrikstraat 107
    3051 ER Rotterdam
    the Netherlands

    Postadres / secretariaat
    OASE
    p/a Sandra Mellaart
    Baljuwplein 70
    3033 XD Rotterdam
    the Netherlands

    E-mail
    info@oasejournal.nl

    Oase een uitgave van Stichting OASE
    KvK 41145957
    Bank ING 151589
    BTW-nummer Stichting OASE 009507.577.B.01

    Uitgever
    NAi Uitgevers, Rotterdam

    Grafisch ontwerp
    Karel en Aagje Martens

    Website design and programming
    Tomas Celizna

    Typeface
    F Grotesk (Radim Pesko)

    With thanks to
    Karel Martens, Hyo Kwon, Jakub Straka, Asger Behncke Jacobsen, Ilmar Hurkxkens, Véronique Patteeuw, Anne Holtrop and NAi Publishers

    The site was made possible thanks to financial contribution of the Netherlands Architecture Fund.

  1. 12/12/2016
   presentatie OASE 96 en lezing Interboro Partners + 1010 architecture urbanism

   Naar aanleiding van het verschijnen van OASE 96 Sociale Poëtica — De architectuur van gebruik en toe-eigening wordt op donderdag 15 december 2016 een dubbellezing en discussie georganiseerd met Tobias Armborst (Interboro Partners) en Bert Gellynck (1010 architecture urbanism), in Bozar in Brussel. Deze lezing wordt gevolgd door een discussie met de leden van de (kern)redactie van OASE 96, Michiel Dehaene, Els Vervloesem en Marleen Goethals, en zal worden gemodereerd door Joachim Declerck (AWB).

   Lees meer

  2. 05/12/2016
   Call for papers OASE 99 | The Architecture (Museum) Effect

   The aim of OASE 99 is to establish a working understanding of architecture museums as institutions and nodes in architecture’s cultural apparatus. To engage critically with different perspectives and use historical and theoretical grounding to uncover the presence and relevance of architecture museums institutions in contemporary architecture culture.
   Proposals for contributions should be submitted by JANUARY 15, 2017, and must include a proposed title, an abstract (maximum 300 words), as well as the contributor’s name, professional affiliation (if applicable), email address and a short bio (maximum 300 words).

   Lees meer

  3. 01/12/2016
   UITVERKOCHT: presentatie van OASE 97 op 12 december 2016 in Antwerpen!

   UITVERKOCHT: Op 12 december zal OASE 97 over ‘actie en reactie in architectuur’ worden gepresenteerd. Met bijdragen van Xaveer De Geyter (XDGA), Willem Jan Neutelings (Neutelings Riedijk Architects) en de kernredactie van OASE 97. Alle plekken zijn inmiddels gereserveerd, registratie is niet meer mogelijk.

   Lees meer

  4. 07/11/2016
   Nu verkrijgbaar: OASE 97. Actie en reactie in architectuur

   OASE 97 presenteert een verzameling confrontaties tussen architecten onderling en tussen architecten en architectuurcritici.

   Lees meer

  5. 27/10/2016
   Klaske Havik presenteert OASE 95 in Bogotá, Colombia

   Op 28 oktober 2016 zal Klaske Havik, redactielid van OASE, de afsluitende spreker zijn tijdens de Semana del Arquitecto in Bogotá in Colombia. Zij zal OASE 95 presenteren en praten over transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw. Het evenement wordt georganiseerd door de Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá.

   Lees meer

  6. 01/09/2016

   Lees meer

  7. 01/06/2016
   Nu verkrijgbaar: OASE 96. Sociale poëtica - De architectuur van gebruik en toe-eigening

   OASE 96 onderzoekt de opmerkelijke revival van architectuurpraktijken die zich richten op hergebruik en toe-eigening van zowel gebouwen, omgevingen als materialen. In welke mate kunnen en willen ontwerpers zich engageren in dit proces, en wat is de mogelijk positieve of negatieve sociale impact van deze interventies? Centraal staan casestudy’s, praktijkervaringen, kritische reflecties en ideeën die laten zien hoe architecten en stedenbouwkundigen hergebruik proactief inzetten met het oog op de toekomstige gebruiker en/of gebruiksmogelijkheden.

   Lees meer

  8. 29/05/2016
   Call for Papers OASE 98 | Narrating Urban Landscapes

   The aim of this issue of OASE is to understand the historical foundations of the concept of narrativity in reading and designing the (urban) landscape, and to uncover the relevance of narrativity for today’s practice.
   Please send your abstract (maximum 500 words) before 15 July 2016 to 
   info@oasejournal.nl.

   Lees meer

  9. 18/01/2016
   Nu verkrijgbaar: OASE 95. Grenzenloos. Transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw

   Uitgangspunt van dit nummer van OASE zijn de interculturele omstandigheden waaronder architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten werken. Daarbij staan in het bijzonder die architecten centraal, die actief zijn in een toestand van verplaatsing, met andere woorden: die werken in culturen, veraf of nabij, die de hunne niet zijn.

   Lees meer

  10. 12/11/2015
   Geluidsopname presentatie OASE 94 te beluisteren via YouTube

   De geluidsopname van de presentatie van OASE 94 met Rem Koolhaas in De Kunsthal op 3 september 2015 is nu online te beluisteren op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/OMUWyFEI9p8

   Lees meer

  11. Meer nieuws …