1. OASE is een onafhankelijk, internationaal, peer-reviewed tijdschrift voor architectuur dat het academisch vertoog en de gevoeligheden van de ontwerppraktijk integreert. OASE ijvert voor kritische reflectie, waarbij het architecturaal project een centrale plek inneemt, en tegelijkertijd begrepen wordt binnen een ruimer cultureel veld. Kruisbestuivingen en affiniteiten met andere disciplines worden geëxploreerd om een beter begrip te krijgen van de  architectuurtheorie en praktijk en haar disciplinaire grenzen te articuleren. OASE verschijnt twee keer per jaar en brengt rigoureus onderzoek omtrent één specifiek thema binnen de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het legt daarbij de nadruk op de historische en theoretische aspecten van actuele onderwerpen.
   2. Schrijf in voor de nieuwsbrief

   3. Publicatie ethiek

    <p>OASE is een onafhankelijk internationaal architectuurtijdschrift. De artikelen in OASE worden door getoetst door middel van blind peer review.</p><p>OASE verwacht van alle bij de publicatie betrokken partijen auteurs, redacteuren, referees, uitgevers en de gezamenlijke wetenschappelijke architectuurtijdschriften dat zij ethische overwegingen hoog in het vaandel hebben staan. OASE laat zich leiden door de richtlijn voor ethisch redigeren (the guide for ethical editing) die beschikbaar wordt gesteld door de <a href="http://publicationethics.org/files/short%20guide%20to%20ethical%20editing%20for%20new%20editors.pdf">Committee of Publication Ethics</a>. Volgens OASE behoort het tot haar taak te garanderen dat in alle gevallen volgens ethische richtlijnen wordt gehandeld. De wetenschappelijk redacteur en het wetenschappelijk comité nemen het voortouw bij het bewaken van de kwaliteit.</p><p>De door vakgenoten getoetste artikelen die in OASE verschijnen onderschrijven en belichamen een wetenschappelijke methode. De publicatie van die artikelen weerspiegelt de kwaliteit van het werk van de betreffende auteurs en de instituten waaraan zij verbonden zijn, in de meeste gevallen architectuurfaculteiten van vooraanstaande universiteiten. Door hun artikelen door vakgenoten te laten toetsen en ze te publiceren levert OASE een bijdrage aan de essentiële ontwikkeling van een samenhangend en eerbiedwaardig kennisnetwerk op het gebied van de architectuur. In de dertig jaar dat OASE bestaat heeft het tijdschrift een grote rol gespeeld bij de verspreiding en ontwikkeling van wetenschappelijke publicaties op het gebied van de architectuur, en jonge academici aangemoedigd te schrijven en te publiceren met inachtneming van een ethische gedragscode.</p><p>OASE ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met plagiaat en is daarom van mening dat het toezicht houden op het ethische gehalte van de uitgave een belangrijk onderdeel is van het redactieproces. De redactie en de wetenschappelijk redacteur nemen in de dagelijkse praktijk de taak op zich, de hoge kwaliteit van het tijdschrift te waarborgen en alle bijdragen in dit licht kritisch te bezien.</p><p>Teneinde haar wetenschappelijke benadering van het uitgeversvak te versterken heeft OASE verschillende waardevolle hulpmiddelen uitgewerkt: uitgebreide auteursrichtlijnen en officiële richtlijnen voor uitnodigingen en afwijzingen, evenals voor oproepen voor artikelen en referees. Ter bevordering van zowel ethisch publiceren als verantwoordelijk redacteurschap met betrekking tot internationale architectuuruitgaven delen we deze hulpmiddelen met collega-redacteuren.</p>
   1. OASE ambassadeurs

    <div>Wim van den Bergh<br></div><div>architect, schrijver en professor Housing and Design aan de RWTH, Aken</div><div><a href="http://www.wimvandenbergh.nl">www.wimvandenbergh.nl</a></div><div><br></div><div>Kees Christiaanse</div><div>architect en partner bij KCAP Architects & Planners</div><div><a href="http://www.kcap.eu">www.kcap.eu</a></div><div><br></div><div>Jean-Louis Cohen</div><div>architect, historicus en professor aan het Institute of Fine Art, New York University</div><div><a href="http://www.nyu.edu">www.nyu.edu</a></div><div><br></div><div>Yttje Feddes</div><div>landschapsarchitect en directeur van Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, tot en met 2012 is ze Rijksadviseur voor het Landschap</div><div><a href="http://www.feddes-olthof.nl">www.feddes-olthof.nl</a></div><div><br></div><div>Kenneth Frampton</div><div>architect, criticus, historicus en professor aan de Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University New York</div><div><a href="http://www.arch.columbia.edu">www.arch.columbia.edu</a></div><div><br></div><div>Herman Herzberger</div><div>architect en eigenaar van Architectuurstudio HH</div><div><a href="http://www.ahh.nl">www.ahh.nl</a></div><div><br></div><div>Frits Palmboom</div><div>stedenbouwkundige en partner bij PALMBOUT-Urban Landscapes</div><div><a href="http://www.palmbout.nl">www.palmbout.nl</a></div><div><br></div><div>Rotor</div><div>designbureau</div><div><a href="http://www.rotordb.org">www.rotordb.org</a> </div><div><br></div><div>Nanne de Ru</div><div>architect en partner bij Powerhouse Company</div><div><a href="http://www.powerhouse-company.com">www.powerhouse-company.com</a> </div><div><br></div><div><a href="/nl/Contributors/DirkSijmons" class="auto">Dirk Sijmons</a></div><div>landschapsarchitect, directeur van H+N+S Landschapsarchitecten en hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft</div><div><a href="http://www.hnsland.nl">www.hnsland.nl</a></div>
   2. Sponsors

    <div>Anna Vos Concepts for Urban Change, Amsterdam<br>atelier Quadrat, Rotterdam<br>AWG Architechten, Antwerpen<br></div><div>Bovenbouw Architectuur, Antwerpen</div><div><a href="/nl/Contributors/DeNijl" class="auto">De Nijl</a> Architecten, Rotterdam<br>De Smet Vermeulen architechten, Gent<br>DaF architecten, Rotterdam</div><div>Diederendirrix architecten, Eindhoven</div><div>FEDDES/ Olthof, Utrecht<br>Geurst & Schulze architecten, Den Haag<br></div><div>Humblé Martens, Maastricht<br></div><div>MUST Stedebouw, Amsterdam - Keulen<br></div><div>Neutelings Riedijk Architecten, Rotterdam<br>Next Architects, Amsterdam - China<br></div><div>Office Winhov, Amsterdam    </div><div>PALMBOUT- Urban Landscapes bv, Rotterdam</div><div>Powerhouse Company, Rotterdam</div><div>Rapp+Rapp BV, Amsterdam<br>Reijndorp Stedelijk Onderzoek</div><div>Rijnboutt, Amsterdam<br>Vlaams Bouwmeester<br></div><div>Wim van den Bergh Architect, Maastricht     </div><div></div>
   1. Colophon

    <div>Redactie</div>Tom Avermaete, Michiel Dehaene, Rick ten Doeschate, Job Floris, <a href="/nl/Contributors/ChristopheVanGerrewey" class="auto"><a href="/nl/Contributors/ChristophevanGerrewey" class="auto">Christophe Van Gerrewey</a></a>, <a href="/nl/Contributors/ChristophGrafe" class="auto">Christoph Grafe</a>, Klaske Havik, Lidewij Lenders, <a href="/nl/Contributors/BrunoNotteboom" class="auto">Bruno Notteboom</a>, Véronique Patteeuw, Hans Teerds, H<span>usnü Yegenoglu<br><br></span><div>Redactiesecretaris</div><div>DLaine Camp</div><div><br></div><div>Wetenschappelijk redacteur</div><div>Véronique Patteeuw</div><div><br></div><div>Wetenschappelijk comité</div><div>Umberto Barbieri, Christine Boyer, Maristella Casciato, <a href="/nl/Contributors/BernardColenbrander" class="auto">Bernard Colenbrander</a>, Adrian Forty, Philip Goad, André Loeckx, Michael Müller, <a href="/nl/Contributors/BartVerschaffel" class="auto">Bart Verschaffel</a></div><div><br></div><div>Bestuur Stichting OASE</div><div>Simon Franke, Klaske Havik, Joks Jansen, <a href="/nl/Contributors/DirkDeMeyer" class="auto">Dirk De Meyer</a>, Frits Palmboom, Véronique Patteeuw, Christian Rapp, <a href="/nl/Contributors/BobVanReeth" class="auto">Bob Van Reeth</a>, Bart Reuser, Pieter Uyttenhove, Anna Vos</div><div><br></div><div>Geassocieerde universiteiten</div><div>Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt<br></div><div><br></div><div>Redactie adres</div><div>OASE</div><div>p/a DLaine Camp</div><div>Prins Frederik Hendrikstraat 107</div><div>3051 ER Rotterdam</div><div>the Netherlands</div><div><br></div><div>Oase een uitgave van Stichting OASE</div><div>KvK 41145957</div><div>Bank ING 151589</div><div>BTW-nummer Stichting OASE 009507.577.B.01</div><div><br></div><div>Uitgever</div><div>NAi Uitgevers, Rotterdam</div><div><br></div><div>Grafisch ontwerp</div><div>Werkplaats Typografie, Arnhem</div><div><br></div><div>Website design and programming</div><div>Tomas Celizna<br><br>Typeface<br>F Grotesk (Radim Pesko)<br></div><div><br></div><div>With thanks to</div><div>Karel Martens, Hyo Kwon, Jakub Straka, Asger Behncke Jacobsen, Ilmar Hurkxkens, Véronique Patteeuw, <a href="/nl/Contributors/AnneHoltrop" class="auto">Anne Holtrop</a> and NAi Publishers</div><div><br></div><div>The site was made possible thanks to financial contribution of the Netherlands Architecture Fund.</div><br>
  1. 18/01/2016
   Nu verkrijgbaar: OASE 95. Grenzenloos. Transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw

   Uitgangspunt van dit nummer van OASE zijn de interculturele omstandigheden waaronder architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten werken. Daarbij staan in het bijzonder die architecten centraal, die actief zijn in een toestand van verplaatsing, met andere woorden: die werken in culturen, veraf of nabij, die de hunne niet zijn.

   Lees meer

  2. 12/11/2015
   Geluidsopname presentatie OASE 94 te beluisteren via YouTube

   De geluidsopname van de presentatie van OASE 94 met Rem Koolhaas in De Kunsthal op 3 september 2015 is nu online te beluisteren op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/OMUWyFEI9p8

   Lees meer

  3. 17/08/2015
   Presentatie van OASE 94 met Rem Koolhaas op donderdag 3 september 2015 in de Kunsthal

   Samenstellers Christophe Van Gerrewey en Véronique Patteeuw praten met Rem Koolhaas over de eerste tien jaar van Office for Metropolitan Architecture.

   Lees meer

  4. 12/08/2015
   OASE 94: wedstrijd Parc de la Villette 1982 - CORRECTIE

   Bernard Tschumi heeft de redactie van OASE ingelicht over een fout in de tekst van George Baird, gepubliceerd in OASE 94 (OMA De eerste tien jaar), over de wedstrijd voor het Parc de la Villette in 1982.

   Lees meer

  5. 09/07/2015
   Call for papers OASE 96 | SOCIAL POETICS _ de architectuur van gebruik en

   De architectuur van gebruik en toe-eigening.
   Dit nummer van OASE plaatst zich in een traditie die een centrale rol toekent aan gebruik en toe-eigening in het denken over architectuur. De nadruk op gebruik en toe-eigening behoort tot een meervoudige kritiek van de architectuur.

   Lees meer

  6. 15/05/2015
   Doorschijnende tegenstellingen. Het voorstel van OMA voor de architectuurbiënnale van 1980 in Venetië. Léa-Catherine Szacka in gesprek met Rem Koolhaas en Stefano de Martino

   Tentoonstellingen en performatieve ruimtes staan sinds lang centraal in het werk van OMA – en nu voornamelijk van AMO. Twee sleuteltentoonstellingen uit de late twintigste eeuw bakenen ruwweg dezelfde tijdsperiode af als OASE 94, waarvan de titel verwijst naar de OMA-expositie The First Decade in 1989 in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Enerzijds is er OMA’s aanwezigheid in de Strada Novissima op de eerste internationale architectuurtentoonstelling van de Biënnale van Venetië, waarvoor een gevel werd ontwikkeld tussen 1979 en 1980, en anderzijds is er de tentoonstelling Deconstructivist Architecture die opende in juni 1988 in het MoMA in New York. Toch is de gevel voor de Strada Novissima afwezig in elke OMA-chronologie. Wat is de betekenis van het project en waar stond het voor? Wat waren de overeenkomsten tussen OMA’s polemische deelname en andere projecten waarin Koolhaas’ paradoxale geschiedenisopvatting oplicht?


   Lees meer

  7. 16/04/2015
   Nu verkrijgbaar: OASE 94. OMA. De eerste tien jaar

   Dit themanummer van OASE werpt een nieuw licht op de architectuurproductie van OMA tijdens de eerste tien jaar (1978-1989) – een mythische maar tegelijkertijd niet erg bekende periode in de geschiedenis van het wereldberoemde bureau van Rem Koolhaas.


   Lees meer

  8. 16/12/2014
   Volledig interview OASE#93 "Het landschapsdebat in de Lage Landen" online beschikbaar

   Op 26 juni 2014 werden Joachim Declerck, Frits Palmboom en Dirk Sijmons geïnterviewd door Michiel Dehaene, Bruno Notteboom en Hans Teerds over het thema van OASE#93 ” Landschap Publiek Maken, Publiek Landschap Maken”. Het volledige interview is nu terug te vinden op onze website.

   Lees meer

  9. 11/11/2014
   Filmvertoning bij presentatie OASE # 93

   Op 20 november vertonen OASE en het Architectuur Film Festival Rotterdam de film “Robinson in Ruins” van Patrick Keiller in Floriscoop. Deze film wordt vertoond in het kader van de lancering van Oase #93 over publiek landschap. De film zal worden ingeleid door de redacteurs Michiel Dehaene en Claudia Faraone (Engelstalig). Toegang is 5 euro. De plaatsen zijn beperkt; reserveer een plekje via het formulier op de website van het AFFR.

   Lees meer

  10. 02/05/2014
   Call for papers OASE 94 | O.M.A. – De beginjaren

   Met dit themanummer van OASE willen we nationale of polemische discussies overstijgen, en een blik werpen op de architectuurproductie van O.M.A. tijdens dit eerste decennium, tot aan 1989 — een mythische maar tegelijkertijd niet erg bekende periode in de geschiedenis van het bureau.

   Lees meer

  11. Meer nieuws …