• 068
    • ‘Il Fondaco è morto, lunga vita al Fondaco!’

    Abstract
    In 1998 werd de opdracht voor een controversieel hergebruikproject van de historische Fondaco dei Tedeschi toevertrouwd aan de architecten van OMA. Het door OMA voorgestelde herstelplan en concept voor de 9.000 m2 beslaande Fondaco transformeerde het gebouw in een instrument voor stedelijke verdichting dat rekening hield met het eisenpakket van de opdrachtgever. Dit artikel bespreekt de interventies van OMA die steunen op twee strategieën: het gebouw aan de ene kant openvouwen en aan de andere kant de historische lagen van de constructie op niet-hiërarchische wijze laten zien. De tekst onderzoekt tevens de  tegenstelling tussen het oorspronkelijke ontwerp voor het gebouw en de aanpassingen voor commercieel gebruik, en de discrepantie tussen het zorgvuldige ontwerp en de commerciële belangen van de opdrachtgever.
     1. 068
     2. 069
     1. 070
     2. 071
     1. 072
     2. 073
     1. 074
     2. 075
    Citation
    Ricci, G. (2018). ‘Il Fondaco è morto, lunga vita al Fondaco!’. Microkosmos . Een zoektocht naar de stad in haar interieurs, OASE, (101), 68–71. Retrieved from https://www.oasejournal.nl/nl/Issues/101/IlFondacoemorto

    Download PDF (377 KB)

     1. 068
     2. 069
     1. 070
     2. 071
     1. 072
     2. 073
     1. 074
     2. 075
  1. 19/10/2021
   Call for Abstracts OASE 113. Auteurschap
   1. George Nelson Installation. © Vitra Design Museum Archive

   Lees meer

  2. 07/10/2021
   Nu verkrijgbaar: OASE 109. Moderniteiten

   Een ander begrip van Moderniteit

   > Van een lineair naar een cyclisch model voor architectuurgeschiedenis

   Lees meer

  3. 01/06/2021
   NIEUWE DEADLINE Call for Abstracts OASE #112

   DE NIEUWE DEADLINE VOOR HET INLEVEREN VAN BIJDRAGEN VOOR OASE #112 IS: 15 JUNI 2021
   OASE-redacteuren Bart Decroos, Sereh Mandias, Elsbeth Ronner en Kornelia Dimitrova schreven een Call for Abstracts voor OASE #112 met als thema “Ecological Aesthetics”. Dit nummer van OASE is geïnteresseerd in bijdragen die de rol van esthetiek onderzoeken binnen hedendaagse ecologische praktijken en het discours in de architectuur. Deadline is 15 juni 2021. Lees de volledige tekst van de OASE # 112 Call for Abstracts in onderstaande pdf-bestanden.   Lees meer

  4. 28/03/2021
   Nu verkrijgbaar: OASE 108. Ups & Downs

   > Wat is goede, minder goede, of slechte architectuur?
   > Ontleding van het krachtenveld van appreciatie en depreciatie van architectuur

   Lees meer

  5. 05/02/2021
   VIDEO: OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita on finding & archiving

   In this video OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita guides us into the process of drawing collectively through the Finding & Archiving method.


   Lees meer

  6. 24/01/2021
   VIDEO: OASE #107 auteur William Mann, Witherford Watson Mann Architects, over de Upper Lea Valley

   In this video OASE #107 author and architect William Mann (Witherford Watson Mann architects, London) guides us through the process and drawings of the Upper Lea Valley.


   Lees meer

  7. 30/11/2020
   Call for Abstracts OASE #111

   OASE redacteuren Asli Cicek, Jantje Engels en Maarten Liefooghe hebben een Call for Abstracts uitgeschreven voor OASE #111. Het thema is: Staging the Museum. De deadline is 10 januari 2021 om 18.00 uur. Meer informatie in de PDF hieronder.

   Lees meer

  8. 30/11/2020
   Nu verkrijgbaar: OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw

   In dit nummer van OASE wordt de rol van het tekenen in het landschapsontwerp en de stedenbouw in kaart gebracht. Het gaat in op ‘nieuwe tradities’ van de afgelopen 50 jaar, maar ook op recente zorgen over ecologische, metabole en procesgerichte vraagstukken.

   Lees meer

  9. 16/07/2020
   Nu verkrijgbaar: OASE #106 Tafelschikkingen. Reflecties op architectuur met Hannah Arendt


   Oase #106 positioneert het gedachtegoed van Hannah Arendt op vernieuwende wijze door het in verband te brengen met de architectuur(praktijk)

   > Een bespiegeling over de opvallend architecturale visie van Hannah Arendt op ‘de wereld en zijn bewoners’

   Lees meer

  10. 22/06/2020
   Call for Abstracts OASE #110

   Over de grond van de kwestie
   Redactie: David Peleman, Paola Viganò, Martina Barcelloni, Elsbeth Ronner

   Lees meer

  11. Meer nieuws …