1. Patrick Healy

    Bio
    Patrick Healy is filosoof en schrijver in Amsterdam. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van esthetiek en filosofie en heeft daarnaast kunstenaarsbiografieën geschreven. Hij heeft met schilderijen en performances deelgenomen aan exposities, geeft over de hele wereld lezingen en is sinds 1997 hoogleraar aan de Florida International University. Hij doceert aan de architectuurfaculteit van de Technische Universiteit Delft en is lid van de Free International University World Art Collection. Zijn boek Images of Knowledge, an Introduction to Contemporary Philosophy of Science verscheen in 2005.
    [laatst bijgewerkt in 2007]

   2. issues 1–105 are available in PDF format

      

     issues 1–105 are available in PDF format

      •  
      • Patrick Healy
       

      issues 1–105 are available in PDF format

       •  
       • Patrick Healy
        

       issues 1–105 are available in PDF format

         
      1. 15/04/2021
       Call for Abstracts OASE #112

       Lees meer

      2. 28/03/2021
       Nu verkrijgbaar: OASE 108 Ups & Downs

       > Wat is goede, minder goede, of slechte architectuur?
       > Ontleding van het krachtenveld van appreciatie en depreciatie van architectuur

       Lees meer

      3. 05/02/2021
       VIDEO: OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita on finding & archiving

       In this video OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita guides us into the process of drawing collectively through the Finding & Archiving method.


       Lees meer

      4. 24/01/2021
       VIDEO: OASE #107 auteur William Mann, Witherford Watson Mann Architects, over de Upper Lea Valley

       In this video OASE #107 author and architect William Mann (Witherford Watson Mann architects, London) guides us through the process and drawings of the Upper Lea Valley.


       Lees meer

      5. 30/11/2020
       Call for Abstracts OASE #111

       OASE redacteuren Asli Cicek, Jantje Engels en Maarten Liefooghe hebben een Call for Abstracts uitgeschreven voor OASE #111. Het thema is: Staging the Museum. De deadline is 10 januari 2021 om 18.00 uur. Meer informatie in de PDF hieronder.

       Lees meer

      6. 30/11/2020
       Nu verkrijgbaar: OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw

       In dit nummer van OASE wordt de rol van het tekenen in het landschapsontwerp en de stedenbouw in kaart gebracht. Het gaat in op ‘nieuwe tradities’ van de afgelopen 50 jaar, maar ook op recente zorgen over ecologische, metabole en procesgerichte vraagstukken.

       Lees meer

      7. 16/07/2020
       Nu verkrijgbaar: OASE #106 Tafelschikkingen. Reflecties op architectuur met Hannah Arendt


       Oase #106 positioneert het gedachtegoed van Hannah Arendt op vernieuwende wijze door het in verband te brengen met de architectuur(praktijk)

       > Een bespiegeling over de opvallend architecturale visie van Hannah Arendt op ‘de wereld en zijn bewoners’

       Lees meer

      8. 22/06/2020
       Call for Abstracts OASE #110

       Over de grond van de kwestie
       Redactie: David Peleman, Paola Viganò, Martina Barcelloni, Elsbeth Ronner

       Lees meer

      9. 28/04/2020
       Nu verkrijgbaar: OASE #105 Tekenpraktijken

       > Verkent het werk van zowel historische als hedendaagse architecten
       > De mooiste architectonische tekeningen van de afgelopen vijf eeuwen worden besproken om inzichtelijk te maken welke rol zij in de ontwerppraktijk hebben gespeeld
       > Met tekeningen van George Aitchison, Heinrich Tessenow, El Lissitzky, Lina Bo Bardi en Tony Fretton

       Lees meer

      10. 17/12/2019
       Call for Papers OASE #108

       OASE #108 Schijn bedriegt - Over- of onderschatte architectuur

       Redactie: David Peleman, Jantje Engels, Christophe Van Gerrewey

       “Briljant zeggen de mensen briljant
       terwijl het slechts dilettantisme is
       Wat ze aanraken wordt smakeloos
       altijd het voor de hand liggende
       oppervlakkigheden
       zelfs het meest verhevene gaat ervan stinken”
       — Thomas Bernhard, Schijn bedriegt, 1984

       Lees meer

      11. Meer nieuws …