•  
    • Ed Wall
    • 109
    • Incomplete cartografieën
     Een methodologie voor onaffe landschappen

    Abstract
    Landschappen zijn moeilijk te definiëren; hun efemere en dynamische toestand verzet zich tegen pogingen hen ruimtelijk en representatief onder de knie te krijgen. Maar hoe resoneert deze kwestie met de transformaties van landschappen? Hoe kunnen ontwerpen en representaties − die proberen tijd vast te leggen en ruimte te voltooien − zich openstellen om een gebrek aan informatie, afwijkende trajecten, onvolledige inzichten en onvoltooide constructies te accepteren? Hoe kan de ontwerper zijn controle over de werking van landschappen loslaten? In dit artikel worden concepten en praktijken verkend die de onvoltooide cartografie en het landschap-in-uitvoering omarmen. Er worden methoden besproken die vraagtekens plaatsen bij de heersende projectgerichte praktijk en bijbehorende representaties. In het artikel wordt een combinatie van etnografische en landschapsarchitectonische methoden beschreven, van cartografie, analyse en ontwerp. Enerzijds als een heroverweging van onderzoeks- en ontwerptechnieken en anderzijds om kaarten te creëren die gelijktijdig voor navigatie, opname en ontwerp kunnen worden gelezen. Meer specifiek wordt in het artikel de methode van de ‘incomplete cartografie’ aangewezen als een manier om de subjectiviteit van gedeeltelijke landschapsrepresentatie te accepteren. Het is de bedoeling gezamenlijk gemaakte kaarten te gebruiken om complexe spatiotemporele narratieven over mensen, ruimten en perspectieven te construeren.
     1. 109
     1. 110
     2. 111
     1. 112
     2. 113
     1. 114
     2. 115
    Citation
    Wall, E. (2017). Incomplete cartografieën. Een methodologie voor onaffe landschappen. Verhalend stedelijk landschap, OASE, (98), 109–115. Retrieved from https://oasejournal.nl/nl/Issues/98/Incompletecartographies

    Download PDF (292 KB)

     1. 109
     1. 110
     2. 111
     1. 112
     2. 113
     1. 114
     2. 115
  1. 01/06/2021
   NIEUWE DEADLINE Call for Abstracts OASE #112

   DE NIEUWE DEADLINE VOOR HET INLEVEREN VAN BIJDRAGEN VOOR OASE #112 IS: 15 JUNI 2021
   OASE-redacteuren Bart Decroos, Sereh Mandias, Elsbeth Ronner en Kornelia Dimitrova schreven een Call for Abstracts voor OASE #112 met als thema “Ecological Aesthetics”. Dit nummer van OASE is geïnteresseerd in bijdragen die de rol van esthetiek onderzoeken binnen hedendaagse ecologische praktijken en het discours in de architectuur. Deadline is 15 juni 2021. Lees de volledige tekst van de OASE # 112 Call for Abstracts in onderstaande pdf-bestanden.   Lees meer

  2. 28/03/2021
   Nu verkrijgbaar: OASE 108 Ups & Downs

   > Wat is goede, minder goede, of slechte architectuur?
   > Ontleding van het krachtenveld van appreciatie en depreciatie van architectuur

   Lees meer

  3. 05/02/2021
   VIDEO: OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita on finding & archiving

   In this video OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita guides us into the process of drawing collectively through the Finding & Archiving method.


   Lees meer

  4. 24/01/2021
   VIDEO: OASE #107 auteur William Mann, Witherford Watson Mann Architects, over de Upper Lea Valley

   In this video OASE #107 author and architect William Mann (Witherford Watson Mann architects, London) guides us through the process and drawings of the Upper Lea Valley.


   Lees meer

  5. 30/11/2020
   Call for Abstracts OASE #111

   OASE redacteuren Asli Cicek, Jantje Engels en Maarten Liefooghe hebben een Call for Abstracts uitgeschreven voor OASE #111. Het thema is: Staging the Museum. De deadline is 10 januari 2021 om 18.00 uur. Meer informatie in de PDF hieronder.

   Lees meer

  6. 30/11/2020
   Nu verkrijgbaar: OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw

   In dit nummer van OASE wordt de rol van het tekenen in het landschapsontwerp en de stedenbouw in kaart gebracht. Het gaat in op ‘nieuwe tradities’ van de afgelopen 50 jaar, maar ook op recente zorgen over ecologische, metabole en procesgerichte vraagstukken.

   Lees meer

  7. 16/07/2020
   Nu verkrijgbaar: OASE #106 Tafelschikkingen. Reflecties op architectuur met Hannah Arendt


   Oase #106 positioneert het gedachtegoed van Hannah Arendt op vernieuwende wijze door het in verband te brengen met de architectuur(praktijk)

   > Een bespiegeling over de opvallend architecturale visie van Hannah Arendt op ‘de wereld en zijn bewoners’

   Lees meer

  8. 22/06/2020
   Call for Abstracts OASE #110

   Over de grond van de kwestie
   Redactie: David Peleman, Paola Viganò, Martina Barcelloni, Elsbeth Ronner

   Lees meer

  9. 28/04/2020
   Nu verkrijgbaar: OASE #105 Tekenpraktijken

   > Verkent het werk van zowel historische als hedendaagse architecten
   > De mooiste architectonische tekeningen van de afgelopen vijf eeuwen worden besproken om inzichtelijk te maken welke rol zij in de ontwerppraktijk hebben gespeeld
   > Met tekeningen van George Aitchison, Heinrich Tessenow, El Lissitzky, Lina Bo Bardi en Tony Fretton

   Lees meer

  10. 17/12/2019
   Call for Papers OASE #108

   OASE #108 Schijn bedriegt - Over- of onderschatte architectuur

   Redactie: David Peleman, Jantje Engels, Christophe Van Gerrewey

   “Briljant zeggen de mensen briljant
   terwijl het slechts dilettantisme is
   Wat ze aanraken wordt smakeloos
   altijd het voor de hand liggende
   oppervlakkigheden
   zelfs het meest verhevene gaat ervan stinken”
   — Thomas Bernhard, Schijn bedriegt, 1984

   Lees meer

  11. Meer nieuws …