1. Demetri Porphyrios


   2. issues 1–44 appeared in Dutch only


    issues 1–92 are available in PDF format

      

     issues 1–44 appeared in Dutch only


     issues 1–92 are available in PDF format

      •  
      • Demetri Porphyrios
       
    1. 01/09/2016

     Lees meer

    2. 01/06/2016
     Nu verkrijgbaar: OASE 96. Sociale poëtica - De architectuur van gebruik en toe-eigening

     OASE 96 onderzoekt de opmerkelijke revival van architectuurpraktijken die zich richten op hergebruik en toe-eigening van zowel gebouwen, omgevingen als materialen. In welke mate kunnen en willen ontwerpers zich engageren in dit proces, en wat is de mogelijk positieve of negatieve sociale impact van deze interventies? Centraal staan casestudy’s, praktijkervaringen, kritische reflecties en ideeën die laten zien hoe architecten en stedenbouwkundigen hergebruik proactief inzetten met het oog op de toekomstige gebruiker en/of gebruiksmogelijkheden.

     Lees meer

    3. 29/05/2016
     Call for Papers OASE 98 | Narrating Urban Landscapes

     The aim of this issue of OASE is to understand the historical foundations of the concept of narrativity in reading and designing the (urban) landscape, and to uncover the relevance of narrativity for today’s practice.
     Please send your abstract (maximum 500 words) before 15 July 2016 to 
     info@oasejournal.nl.

     Lees meer

    4. 18/01/2016
     Nu verkrijgbaar: OASE 95. Grenzenloos. Transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw

     Uitgangspunt van dit nummer van OASE zijn de interculturele omstandigheden waaronder architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten werken. Daarbij staan in het bijzonder die architecten centraal, die actief zijn in een toestand van verplaatsing, met andere woorden: die werken in culturen, veraf of nabij, die de hunne niet zijn.

     Lees meer

    5. 12/11/2015
     Geluidsopname presentatie OASE 94 te beluisteren via YouTube

     De geluidsopname van de presentatie van OASE 94 met Rem Koolhaas in De Kunsthal op 3 september 2015 is nu online te beluisteren op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/OMUWyFEI9p8

     Lees meer

    6. 17/08/2015
     Presentatie van OASE 94 met Rem Koolhaas op donderdag 3 september 2015 in de Kunsthal

     Samenstellers Christophe Van Gerrewey en Véronique Patteeuw praten met Rem Koolhaas over de eerste tien jaar van Office for Metropolitan Architecture.

     Lees meer

    7. 12/08/2015
     OASE 94: wedstrijd Parc de la Villette 1982 - CORRECTIE

     Bernard Tschumi heeft de redactie van OASE ingelicht over een fout in de tekst van George Baird, gepubliceerd in OASE 94 (OMA De eerste tien jaar), over de wedstrijd voor het Parc de la Villette in 1982.

     Lees meer

    8. 09/07/2015
     Call for papers OASE 96 | SOCIAL POETICS _ de architectuur van gebruik en

     De architectuur van gebruik en toe-eigening.
     Dit nummer van OASE plaatst zich in een traditie die een centrale rol toekent aan gebruik en toe-eigening in het denken over architectuur. De nadruk op gebruik en toe-eigening behoort tot een meervoudige kritiek van de architectuur.

     Lees meer

    9. 15/05/2015
     Doorschijnende tegenstellingen. Het voorstel van OMA voor de architectuurbiënnale van 1980 in Venetië. Léa-Catherine Szacka in gesprek met Rem Koolhaas en Stefano de Martino

     Tentoonstellingen en performatieve ruimtes staan sinds lang centraal in het werk van OMA – en nu voornamelijk van AMO. Twee sleuteltentoonstellingen uit de late twintigste eeuw bakenen ruwweg dezelfde tijdsperiode af als OASE 94, waarvan de titel verwijst naar de OMA-expositie The First Decade in 1989 in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Enerzijds is er OMA’s aanwezigheid in de Strada Novissima op de eerste internationale architectuurtentoonstelling van de Biënnale van Venetië, waarvoor een gevel werd ontwikkeld tussen 1979 en 1980, en anderzijds is er de tentoonstelling Deconstructivist Architecture die opende in juni 1988 in het MoMA in New York. Toch is de gevel voor de Strada Novissima afwezig in elke OMA-chronologie. Wat is de betekenis van het project en waar stond het voor? Wat waren de overeenkomsten tussen OMA’s polemische deelname en andere projecten waarin Koolhaas’ paradoxale geschiedenisopvatting oplicht?


     Lees meer

    10. 16/04/2015
     Nu verkrijgbaar: OASE 94. OMA. De eerste tien jaar

     Dit themanummer van OASE werpt een nieuw licht op de architectuurproductie van OMA tijdens de eerste tien jaar (1978-1989) – een mythische maar tegelijkertijd niet erg bekende periode in de geschiedenis van het wereldberoemde bureau van Rem Koolhaas.


     Lees meer

    11. Meer nieuws …